Kết quả kiểm định Vật liệu Carboncor Asphalt

Kết quả kiểm định vật liệu Carboncor Asphalt tại hiện trường. Dự án: Đường 205 Huyện Kim Động – Hưng Yên. Kết quả thí nghiệm vật liệu Carboncor Asphalt tại hiện trường – Dự án Tỉnh lộ 414 Sơn Tây – Hà Nội. Đơn vị thí nghiệm: Viện Khoa Học và Công Nghệ Giao Thông Vận Read more about Kết quả kiểm định Vật liệu Carboncor Asphalt[…]

Định mức carboncor asphalt

Định mức Carboncor Asphalt-  Thi công cơ giới AD.23260    RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI  CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚIThành phần công viêc: Chỉnh sửa, lu lèn ( nếu cần) bề mặt lớp móng, hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng Read more about Định mức carboncor asphalt[…]

Quy trình thi công carboncor asphalt

Quy trình thi công carboncor asphalt Chuẩn bị mặt bằng. Bề mặt của lớp móng hoặc của mặt đường cũ phải được sửa sang lại đúng hình dạng theo thiết kế. Vệ sinh sạch bụi bẩn và các vật liệu rời rạc trên bề mặt. Định vị trí và cao độ rải ở hai mép Read more about Quy trình thi công carboncor asphalt[…]