Quy trình thi công carboncor asphalt

Quy trình thi công carboncor asphalt Chuẩn bị mặt bằng. Bề mặt của lớp móng hoặc của mặt đường cũ phải được sửa sang lại đúng hình dạng theo thiết kế. Vệ sinh sạch bụi bẩn và các vật liệu rời rạc trên bề mặt. Định vị trí và cao độ rải ở hai mép Read more about Quy trình thi công carboncor asphalt[…]