Tháng Tám 17, 2016

Thành phần cấu tạo

Như chúng ta được biết, sản phẩm Bê tông nhựa  truyền thống là hỗn hợp cấp phối gồm: đá, cát, bột khoáng và nhựa đường, được sử dụng chủ yếu làm kết cấu mặt đường mềm.

Vậy vật liệu Carboncor Asphalt bao gồm những gì?

Khác với sản phẩm bê tông nhựa truyền thống, vật liệu Carboncor Asphalt sử dụng 3 thành phần: Đá, sít than sau sàng (rác than) cùng với nhũ tương đặc biệt.

Liên kết dính bám và hình thành cường độ của Carboncor Asphalt được hình thành do phản ứng hóa học dưới tác dụng của nhũ tương đặc biệt và nguyên tử Carbon trong rác than, liên kết hóa học này làm cho vật liệu Carboncor Asphalt liên kết thành một khối bền vững với nền đường.

 

tp