Tháng Tư 24, 2016

Quy trình thi công Carboncor Asphalt bằng phương pháp thủ công

Quy trình rải thủ công Carboncor Asphalt bằng phương pháp thủ công.

Các bước thi công Carboncor Asphalt bằng phương pháp rải thủ công.

 • B1: Kiểm tra bề mặt thi công
 • B2: Kiểm tra dụng cụ, thiết bị (chạy thử), vật liệu (kiểm tra sự kết dính của vật liệu bằng tay, nhìn mầu vật liệu, và thử lèn chặt bằng các dụng cụ khác).
 • B3: Vệ sinh sạch vật liệu rời ra khỏi phạm vi rải 5-10m. Đảm bảo khi lu thao tác không bị dính bẩn
 • B4: Tưới đủ ẩm nước bề mặt, không được để đọng nước cục bộ.
 • B5: Lắp đặt cốt pha theo chiều rộng vệt rải (định vị rải theo bề rộng mặt đường và chiều dài thước gạt phẳng).
 • B6: Sếp bao vật liệu (lưu ý kiểm tra lại bề mặt có đủ ẩm không mới được rải bao vật liệu).
 • B7 : Đổ vật liệu ra khỏi bao.

Quy trình rải thủ công

 • B8: Cào đảo đều vật liệu để tránh phân tầng và để ấn chặt vật liệu giảm độ rỗng. (vừa cào vừa lật cào lại để ấn vật liệu cho chặt)

Quy trình rải thủ công thi công carboncor asphalt

 • B9: San gạt bằng thước làm phẳng bề mặt.
 • B10: Dỡ cốt pha, dùng chổi quét hắt hạt to ở mép vào trong vệt rải.
 • B11: Tưới nước đều bề mặt.
 • B12: Làm ướt bánh lu trước khi tiến hành lu.

Quy trình rải thủ công carboncor asphalt

 • B13: Lu và tưới nước bổ xung vào các vị trí khô, tưới nước bánh lu bên ngoài vật liệu. (Lu hai mép hai bên trước, sau đó mới lu tiếp)
 • B14: Dọn mép và đầm mép.
 • B15: Kiểm tra và sửa chữa các sự cố trong và sau khi lu.
 • B16: Tiến hành lu bảo dưỡng

Chú ý: Mỗi nơi thi công cần rắc các hạt vật liệu mịn lên trước khi lu. ⇒ Xem thêm Định mức Carboncor Asphalt